thumbnail thumbnail thumbnail
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Người tìm việc
Đăng Nhập
Tên
Mật khẩu
 
Tìm việc nhanh
Từ khóa
Tỉnh/Thành phố
Mức lương
Ngoại ngữ
Nghành nghề
Kinh nghiệm
Thời gian đăng
Chức vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Mr: hùng:100000
My status
Mr: hùng:100000
My status
Mr: hùng:100000
My status
Mr: hùng:100000
My status
Chủ đề
Tin tức
abc
xyz
Đối tác
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Số thứ tự
Ngày đăng tin
2012-08-30
Chức vụ
Ngành nghề
Tiêu đề
abc
Nơi làm việc
Ngoại ngữ
Lương
Quốc tịch
Số thứ tự
Quân
Ngày đăng tin
2012-08-30
Chức vụ
Quân
Ngành nghề
Tiêu đề
Quân 1234
Nơi làm việc
Quân
Ngoại ngữ
Quân
Lương
Quân
Quốc tịch
QuânQuân
Số thứ tự
Civi0002
Ngày đăng tin
2012-08-30
Chức vụ
Kỹ sư nền móng
Ngành nghề
Xây dựng cầu đường
Tiêu đề
Civil Engineer
Nơi làm việc
Yên Bái
Ngoại ngữ
Tiếng Anh
Lương
700-900usd
Quốc tịch
Việt Nam
Số thứ tự
Civi0001
Ngày đăng tin
2012-07-14
Chức vụ
Quản lý
Ngành nghề
Xây dựng cầu đường
Tiêu đề
Planning Manager
Nơi làm việc
Vĩnh Phúc
Ngoại ngữ
Tiếng Anh
Lương
1000-1500usd
Quốc tịch
Việt nam
Số thứ tự
VS3269
Ngày đăng tin
2012-07-14
Chức vụ
Giám đốc
Ngành nghề
Công nghệ thông tin
Tiêu đề
a
Nơi làm việc
Hà nội
Ngoại ngữ
Tiếng anh
Lương
450-1000 USD
Quốc tịch
Việt nam
Số thứ tự
VS3269
Ngày đăng tin
2012-07-14
Chức vụ
Giám đốc
Ngành nghề
Công nghệ thông tin
Tiêu đề
a
Nơi làm việc
Hải Dương
Ngoại ngữ
Tiếng anh
Lương
450-1000 USD
Quốc tịch
Việt nam
Số thứ tự
VS3269
Ngày đăng tin
2012-07-14
Chức vụ
Giám đốc
Ngành nghề
Công nghệ thông tin
Tiêu đề
a
Nơi làm việc
Hà nội
Ngoại ngữ
Tiếng anh
Lương
450-1000 USD
Quốc tịch
Việt nam
Số thứ tự
VS3269
Ngày đăng tin
2012-07-14
Chức vụ
Giám đốc
Ngành nghề
Công nghệ thông tin
Tiêu đề
a
Nơi làm việc
Hà nội
Ngoại ngữ
Tiếng anh
Lương
450-1000 USD
Quốc tịch
Việt nam
Số thứ tự
VS3269
Ngày đăng tin
2012-07-14
Chức vụ
Giám đốc
Ngành nghề
Công nghệ thông tin
Tiêu đề
a
Nơi làm việc
Hà nội
Ngoại ngữ
Tiếng anh
Lương
450-1000 USD
Quốc tịch
Việt nam
Số thứ tự
VS3269
Ngày đăng tin
2012-07-14
Chức vụ
Giám đốc
Ngành nghề
Công nghệ thông tin
Tiêu đề
a
Nơi làm việc
Hà nội
Ngoại ngữ
Tiếng anh
Lương
450-1000 USD
Quốc tịch
Việt nam